สาขาวิชาเซรามิกส์ วิทยาลัยเพาะช่าง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

สาขาวิชาเซรามิกส์ วิทยาลัยเพาะช่าง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 รอบ Walk in

admin

13 พฤษภาคม 2024

ปรับเพิ่มจำนวนรับนักศึกษาใหม่รอบ TCAS 3 Admission

ปรับเพิ่มจำนวนรับนักศึกษาใหม่รอบ TCAS 3 Admission ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดจำนวนรับ เกณฑ์การรับได้ที่

admin

8 พฤษภาคม 2024

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 3 Admission (สำหรับคุณวุฒิ ม.6)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 3 Admission (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) ระหว่างวันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2567

admin

7 พฤษภาคม 2024

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รอบ TCAS 2 Quota (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รอบ TCAS 2 Quota (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

admin

2 พฤษภาคม 2024

ยื่นขอเอกสาร Digital Transcript ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2/2566

ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2/2566 สามารถยื่นขอเอกสาร Digital Transcript ออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไปผ่าน

admin

26 เมษายน 2024

พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนสู่สากล (International Youth Camp)

ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยกองกลาง งานวิเทศสัมพันธ์ จัดพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนสู่สากล (International Youth Camp)

chayaphat

23 เมษายน 2024

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รอบ TCAS 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

admin

18 เมษายน 2024

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2567

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในโครงการสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2567

chayaphat

11 เมษายน 2024

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร.ฯ

ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร.

chayaphat

5 เมษายน 2024

นักศึกษา คว้า 2 รางวัล ในโครงการพิจารณาคัดเลือก และตัดสินผลงานสหกิจศึกษาฯ (CWIE)

มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล ในโครงการพิจารณาคัดเลือก และตัดสินผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับเครือข่าย (CWIE) ภาคกลางตอนล่างประจำปี 2567

chayaphat

5 เมษายน 2024

นิทรรศการ เลอ-วิลาส (Le Vilas By Poh-Chang Academy of Arts, RMUTR) “เสน่ห์ความงามที่ปลุกเร้าให้หลงใหล”

ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ร่วมพิธีเปิด และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดนิทรรศการ เลอ-วิลาส (Le Vilas By Poh-Chang Academy of Arts, RMUTR) “เสน่ห์ความงามที่ปลุกเร้าให้หลงใหล”

chayaphat

3 เมษายน 2024

มทร.รัตนโกสินทร์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “กยศ.”

เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด รองอธิการบดี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ

chayaphat

29 มีนาคม 2024
1 2 7
Message us