ติดต่อเรา

ที่ตั้ง มทร.รัตนโกสินทร์ ทั้ง 4 วิทยาเขต

** ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2566 

สำนักงานมหาวิทยาลัย ศาลายา

96 หมู่.3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02-441-6000 ต่อ 2002 ติดต่อประชาสัมพันธ์  โทรสาร : 02-889-4588
E-Mail : ois@rmutr.ac.th

วิทยาลัยเพาะช่าง

86 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 02-623-8790-99 โทรสาร : 02-223-4014
E-Mail : ois@rmutr.ac.th

บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

264 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-226-5925-26 , 02-222-2814 โทรสาร : 02-226-4879
E-Mail : ois@rmutr.ac.th
.

วิทยาเขตวังไกลกังวล

ถนนเพชรเกษม (ก.ม. 242) ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ : 032-618500  โทรสาร :  032-618-570
E-Mail : ois@rmutr.ac.th

Message us