เตรียมความพร้อมก่อนสอบ ICDL

VDO เตรียมความพร้อมก่อนสอบสมรรถนะ ความรู้สามารถด้านไอทีขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการนำร่อง สร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้งานดิจิทัล ICDL (Digital Literacy) สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://vdotube.rmutr.ac.th/#/detail/247

ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (คุณวุฒิ ม.6) และ รอบรับตรง (คุณวุฒิ ปวช./ปวส.)  

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่ 9

ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ร่วมกับ ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหิน ได้จัดโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะเพลงไทยลูกทุ่ง “ลูกทุ่งราชมงคล ครั้งที่ 9” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศ ณ ลานกิจกรรมศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ โดยนายนพพร วุฒิกุล นายยกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานในการเปิดงาน และ Continue reading

คณะผู้บริหาร มทร.รัตนโกสินทร์ นำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูป ฯ

ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมกันนี้ได้ร่วมลงนามถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดถ่ายผลิตภัณฑ์ดอยคำ ของเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ประเภท single shot จากผู้เข้าแข่งขัน 12 สถาบันการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

   

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประเภทการแต่งคำประพันธ์ภาษาไทย

กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2562 (พื้นที่ศาลายา) ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์

เวลา คณะ
08.00 – 12.00 น. – คณะบริหารธุรกิจ   พื้นที่ศาลายา

– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13.00 – 16.00 น. – คณะวิศวกรรมศาสตร์

– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

ในวันอังคารที่ 5 มี.ค. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น : กิจกรรมนำเสนอโครงการย่อย ของนักศึกษา โดยความร่วมมือ ของหน่วยงาน สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และ Continue reading

รับโล่เกียรติยศ “ฐานันดร 4” วันนักข่าว 2562

ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ได้รับโล่เกียรติยศ “ฐานันดร 4” วันนักข่าวประจำปี พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2) ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อสังคมและประเทศชาติ ดีเด่นแห่งปี ซึ่งจัดโดยสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) โดยมี อ.สมใจ ศรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นตัวแทนในการเข้ารับโล่ ทั้งนี้มี Continue reading

พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมการบริหาร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ก.พ. 2562 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี เข้าร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมการบริหาร ระหว่าง บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 ชั้น 3 ห้องเฟื่องฟ้า กรุงเทพฯ.

Continue reading