.

white

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

admin

28 กันยายน 2023

การอบรม appsheet training & workshop

ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท ล็อกซเล่ย์ ออบิท จำกัด (มหาชน) จัดการอบรม

admin

28 กันยายน 2023

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน ในการประกวดสื่อ

admin

28 กันยายน 2023

RMUTR Electronic & Computer Proficiency Improvemet Center

ในวันอังคารที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมาย ดร.ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม

admin

27 กันยายน 2023

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมงาน SX TALK Series

ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมายให้ กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมงาน SX TALK Series

admin

25 กันยายน 2023

พิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่า มทร.รัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่า มทร.รัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2566

admin

21 กันยายน 2023

วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภูมิใจ ประจำปี 2566

ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดยรศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภูมิใจ ประจำปี 2566”

admin

20 กันยายน 2023

มทร. ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนวิชาการ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง กับ HE Mr. Jonathan Kings เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย

ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมาย รศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี เข้าร่วมหารือ

admin

18 กันยายน 2023

มทร.รัตนโกสินทร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันพระราชทานนาม “ราชมงคล”

ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานในโครงการวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” 15 กันยายน

admin

15 กันยายน 2023

โครงการเปิดโลกกิจกรรมชมรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 และโครงการ RMUTR Music Contest ครั้งที่ 11

ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมาย ผศ.ดร.อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

admin

15 กันยายน 2023

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ TCAS 4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รอบ TCAS 4 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ 2 แบบ ดังนี้

admin

16 มิถุนายน 2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ TCAS 3 Addmission

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รอบ TCAS 3 Addmission

admin

6 มิถุนายน 2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ TCAS 3 Admission (สำหรับคุณวุฒิ ม.6)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ TCAS 3 Admission (สำหรับคุณวุฒิ ม.6)

admin

9 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (RCIM) เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 “ปริญญาโท” และ “ปริญญาเอก”

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (RCIM) เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 “ปริญญาโท” และ “ปริญญาเอก”

admin

9 พฤษภาคม 2023

สำหรับนักศึกษา

นักศึกษา

สำหรับบุคลากร

เจ้าหน้าที่
  job   ประกวดราคา
Message us