มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์

ประชาสัมพันธ์ ด่วน!!
ฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33
มทร.รัตนโกสินทร์จับมือ บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ขอเชิญร่วมชมร่วมเชียร์กีฬาภายใน
การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา2561
งานประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปี 2562
มทร.รัตนโกสินทร์ (MOU) กับวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)
มทร.รัตนโกสินทร์ร่วมสืบสานประเพณีไทย "แห่เทียนเข้าพรรษา" พ.ศ.2562
พิธีสมโภชเทียนพรรษา “โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน” ประจำปี พ.ศ.2562
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ข ... read more
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนัก ... read more
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตารับตรงพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบโควตารับตรงพิเศษ และร ... read more
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบโควตารับตรงพิเศษ และรอบโควตา MOU พื้นที่ศาลายา