ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS รอบที่ 1 (คุณวุฒิ ม.6) >>  คลิก
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตา (คุณวุฒิ ปวช./ปวส.) >> คลิก

โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาระดับนานาชาติ

ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาระดับนานาชาติ ภายใต้ความร่วมมือ MOU กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนทราภิวัฒน์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ Continue reading

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 14 ปี

ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 14 ปี 18 มกราคม 2562 เริ่มในเวลา 7.30 น. นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ประกอบพิธีสักการะพระศรีศาสดา ศาลพระภูมิ – เจ้าที่ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และองค์พระพุทธชินราช จากนั้นเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 14 ปี Continue reading

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว และผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว และผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง เรื่อง

  • รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง  
  • รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว  

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการสรรหาเบื้องต้น  

มทร.รัตนโกสินทร์ เปิดตัวค่านิยมองค์กร ” MOVE UP “

ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดงานเปิดตัวค่านิยมองค์กร “MOVE UP – ยกระดับพร้อมขับเคลื่อน” เพื่อมุ่งมั่นปลูกฝังให้บุคลากรมีค่านิยมองค์กร “MOVE UP – ยกระดับพร้อมขับเคลื่อน” และยึดถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน คือการก้าวสู่นวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ในการใฝ่หาความรู้ใหม่ตลอดเวลา สร้างจิตสำนึกในความเป็นเจ้าขององค์กร ดำเนินงานเน้นคุณค่าตามภาระหน้าที่ Continue reading

ส่งกำลังใจ ร่วมเชียร์ทัพนักกีฬา มทร.รัตนโกสินทร์