รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio (สำหรับคุณวุฒิ ม.6/) และรอบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 21/2561 ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา ทีมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และ Continue reading

ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีไทยลอยกระทง

ลอยกระทงปีนี้ มาลอยที่ วัดสุวรรณาราม คลองมหาสวัสดิ์ กันค่ะ ขอเชิญสาวงามทุกรุ่นทุกวัยสมัครเข้าประกวด นางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ และคุณยายนพมาศ ประจำปี 2561 ชิงถ้วยรางวัล มงกุฏเพชร ขันน้ำพานรอง และเงินรางวัลสูงสุด 10,000 บาท (ตามเงื่อนไขการประกวด) สนใจสมัคร  http://sdd.rmutr.ac.th/  โทรสอบถามรายละเอียด 02-4416044

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และน้ำหนักคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมของผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ และ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ Continue reading

โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 46 “รอบคัดเลือกเขตภาคกลาง ” และพิธีส่งมอบธงเจ้าภาพ

ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือกเขตภาคกลาง ” บัวสวรรค์เกมส์” ซึ่งในการเเข่งขันในครั้งนี้ มทร.รัตนโกสินทร์ ได้รับเกียรติ ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ระหว่างวันที่ 11- 16 พฤศจิกายน 2561 โดยมีอาจารย์ประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดี กล่าวรายงาน ต่อ ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี Continue reading

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์  เรื่อง การรับสมัคร กำหนดการและเกณฑ์น้ำหนักคะแนน ในการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์  

การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 13

ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร จัดการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 13 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาภาษาญี่ปุ่นนับเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย Continue reading

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา

ในระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 10 เพื่อให้คณาจารย์ผู้ทำหน้าที่นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ได้เข้าใจระบบสหกิจศึกษาและกระบวนการนิเทศงานสหกิจศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และ

Continue reading

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมประชุมมอบนโยบายฯ

ในวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีวศึกษาแห่งชาติสู่สากล โดยมี Continue reading