มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดให้บริการการขอเอกสารการศึกษาออนไลน์ Digital Transcript

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม DGA EDTA และ inet พัฒนาระบบขอเอกสารการศึกษาออนไลน์ Digital Transcript

admin

27 มีนาคม 2023

9 มทร. ร่วม MOU กับบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ร่วมพิธีลงนาม

admin

24 มีนาคม 2023

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมายให้ กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ

admin

21 มีนาคม 2023

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมหารือความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับ Hsiuping University of Science and Technology ไต้หวัน

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย

admin

10 มีนาคม 2023

มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าพบท่านผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) ณ ไต้หวัน

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ที่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ประเทศไต้หวัน มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย

admin

9 มีนาคม 2023

admin

28 กุมภาพันธ์ 2023

admin

27 กุมภาพันธ์ 2023

admin

27 กุมภาพันธ์ 2023

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง RMUTR กับ MARA

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี

admin

17 กุมภาพันธ์ 2023

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

admin

13 กุมภาพันธ์ 2023
1 2 4
Message us