โครงการพัฒนาทักษะการประชาสัมพันธ์และการตลาดดิจิทัล มทร.รัตนโกสินทร์

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะการประชาสัมพันธ์และการตลาดดิจิทัล มทร.รัตนโกสินทร์

chayaphat

23 พฤษภาคม 2024

พิธี MOU ระหว่างสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการ ในพื้นที่

ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล มอบหมายให้ รศ.วิวรณ์ วงศ์อรุณ คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจร่วมกัน (MOU)

chayaphat

20 พฤษภาคม 2024

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ

ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยรศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.นลินี แสงอรัญ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ

chayaphat

20 พฤษภาคม 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ ให้การต้อนรับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ดร.จิราพร เกียรติวุฒิอมร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

chayaphat

16 พฤษภาคม 2024

มทร.รัตนโกสินทร์ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดยพลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภา มทร.รัตนโกสินทร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี

chayaphat

15 พฤษภาคม 2024

มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย

ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดยรศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.)

chayaphat

14 พฤษภาคม 2024

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธี MOU โครงการ “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย”

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยรศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล

chayaphat

13 พฤษภาคม 2024

โครงการการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) กับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

chayaphat

1 พฤษภาคม 2024

มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าร่วมหารือศึกษาดูงาน / สัมมนาวิชาการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาด้านการท่องเที่ยวแห่งมณฑลเหอเป่ย

ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ China-Thailand : Belt and Road Initiative Tourism Vocational Education Exchange

chayaphat

26 เมษายน 2024

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมายให้ อ.นลินี แสงอรัญ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

chayaphat

25 เมษายน 2024

พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนสู่สากล (International Youth Camp)

ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยกองกลาง งานวิเทศสัมพันธ์ จัดพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนสู่สากล (International Youth Camp)

chayaphat

23 เมษายน 2024

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2567

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในโครงการสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2567

chayaphat

11 เมษายน 2024
1 2 11
Message us