มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2567

นวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในโครงการสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2567

chayaphat

11 เมษายน 2024

การอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ “งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” หลักสูตรที่ 2

ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมายให้ รศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ

chayaphat

9 เมษายน 2024

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร.ฯ

ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร.

chayaphat

5 เมษายน 2024

นักศึกษา คว้า 2 รางวัล ในโครงการพิจารณาคัดเลือก และตัดสินผลงานสหกิจศึกษาฯ (CWIE)

มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล ในโครงการพิจารณาคัดเลือก และตัดสินผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับเครือข่าย (CWIE) ภาคกลางตอนล่างประจำปี 2567

chayaphat

5 เมษายน 2024

นิทรรศการ เลอ-วิลาส (Le Vilas By Poh-Chang Academy of Arts, RMUTR) “เสน่ห์ความงามที่ปลุกเร้าให้หลงใหล”

ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ร่วมพิธีเปิด และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดนิทรรศการ เลอ-วิลาส (Le Vilas By Poh-Chang Academy of Arts, RMUTR) “เสน่ห์ความงามที่ปลุกเร้าให้หลงใหล”

chayaphat

3 เมษายน 2024

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดยรศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานในโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

chayaphat

2 เมษายน 2024

พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) จัดพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

chayaphat

30 มีนาคม 2024

มทร.รัตนโกสินทร์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “กยศ.”

เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด รองอธิการบดี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ

chayaphat

29 มีนาคม 2024

มทร.รัตนโกสินทร์ นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. ศึกษาดูงาน ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี

chayaphat

29 มีนาคม 2024

ศึกษาดูงาน โครงการ อพ.สธ. ณ สวนสุภัทราแลนด์ จ.ระยอง

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) นำโดยรศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี บรรยาย เรื่อง

chayaphat

28 มีนาคม 2024

มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ทปอ.มทร. ครั้งที่ 2/2567

ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี
(เลขานุการ ทปอ.มทร.)

chayaphat

25 มีนาคม 2024

มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ทปนอ.มทร. ครั้งที่ 2/2567

ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร.) ครั้งที่ 2/2567

chayaphat

25 มีนาคม 2024
1 2 21
Message us