ขยายเวลาส่งบทความฉบับเต็ม (Full paper) การประชุมวิชาการระดับชาติ

ขยายเวลาส่งบทความฉบับเต็ม (Full paper) การประชุมวิชาการระดับชาติ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566

admin

6 มิถุนายน 2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ TCAS 3 Addmission

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รอบ TCAS 3 Addmission

admin

6 มิถุนายน 2023

งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2566

ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ

admin

6 มิถุนายน 2023

ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ร่วมงาน CWIE DAY ครั้งที่ 13

ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ร่วมงาน CWIE DAY ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2566

admin

3 มิถุนายน 2023

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

admin

2 มิถุนายน 2023

admin

26 พฤษภาคม 2023

งานแถลงข่าวงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13

ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดงานแถลงข่าว

admin

25 พฤษภาคม 2023

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน

ข้อมูลรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

admin

23 พฤษภาคม 2023

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

มทร.รัตนโกสินทร์ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

admin

23 พฤษภาคม 2023

ขอเชิญชวนมาสร้างแฟ้มสะสมผลงาน E-Portfolio

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio) ซึ่งเป็นระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย

admin

23 พฤษภาคม 2023

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)

admin

12 พฤษภาคม 2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ TCAS 3 Admission (สำหรับคุณวุฒิ ม.6)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ TCAS 3 Admission (สำหรับคุณวุฒิ ม.6)

admin

9 พฤษภาคม 2023
1 2 3
Message us