คุณภาพอากาศ

คุณภาพอากาศภายใน มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
อุณหภูมิขณะนี้ :°C

ความชื้นสัมพัทธ์ :%

ค่าฝุ่นPM2.5 :AQI

ความดันบรรยากาศ :hPa

ค่าก๊าซ CO2 :ppm

ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) :UV Index

Message us