วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (RCIM) เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 “ปริญญาโท” และ “ปริญญาเอก”

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (RCIM) เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 “ปริญญาโท” และ “ปริญญาเอก” (ศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล)

>> หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท <<

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
กลุ่มเรียน : ภาคพิเศษ
ระยะเวลาเรียน : 2 ปี
วันที่เรียน : เรียนวันเสาร์

2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)
สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ
กลุ่มเรียน : ภาคพิเศษ
ระยะเวลาเรียน : 1 ปี ครึ่ง
วันที่เรียน : เรียนวันอาทิตย์

3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)​
สาขาวิชา นวัตกรรมการบริหารการศึกษา
กลุ่มเรียน : ภาคพิเศษ
ระยะเวลาเรียน : 2 ปี
วันที่เรียน : เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ (เรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์)

4. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (M.M.)​
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
กลุ่มเรียน : ภาคพิเศษ
ระยะเวลาเรียน : 1 ปีครึ่ง
วันที่เรียน : เรียนวันอาทิตย์
……………………………………………………………………….

>> หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาเอก <<
(เน้นออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM หรือ MS TEAM)

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)​
กลุ่มเรียน : ภาคพิเศษ
ระยะเวลาเรียน : 3 ปี
วันที่เรียน : วันเสาร์-วันอาทิตย์ (เรียนออนไลน์ 100%)

6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ(D.P.A.)
กลุ่มเรียน : ภาคพิเศษ
ระยะเวลาเรียน : 3 ปี
วันที่เรียน : วันอาทิตย์

7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา (Ph.D.)
กลุ่มเรียน : ภาคพิเศษ
ระยะเวลาเรียน : 3 ปี
ออนไลน์วันอาทิตย์

8. หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (D.M.)
กลุ่มเรียน : ภาคพิเศษ
ระยะเวลาเรียน : 2 ปี ครึ่ง
ออนไลน์วันอาทิตย์

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทเเละปริญญาเอก ปีการศึกษา 1/2566 ตั้งเเต่วันนี้ – 16 มิถุนายน 2566

วิธีการสมัครเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
1. เมื่อผู้สมัคร กรอกข้อมูลการสมัครแบบออนไลน์ในเว็บไซต์ https://www.rcim.in.th เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท หรือปริญญาเอก แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ของทางวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ติดต่อกลับไปหาท่าน ผ่านทางไลน์(Line) หรือโทรติดต่อกลับไป

2. เจ้าหน้าที่จะนัดวันสอบสัมภาษณ์ ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 จะเป็นการสอบสัมภาษณ์ แบบออนไลน์(Online) พร้อมแจ้งวิธีการส่งหลักฐานและวิธีชำระค่าสมัคร

3. เมื่อผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ผ่าน และส่งหลักฐานต่างๆเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จะออกหนังสือตอบรับเข้าศึกษาให้แก่ท่านและแนบเอกสารแจ้งรายละเอียดค่าลงทะเบียนเรียน และกำหนดการของวิทยาลัยทั้งหมด โดยการจัดส่งเป็นไฟล์ทางไลน์(Line) อีเมล(E-mail) หรือ เป็นเอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์

รายละเอียดเพิ่มเติม (For more information)
เบอร์โทรศัพท์
– 092-442-7000 (ดร.ชัชวาล)
– 092-442-8000 (ดร.เนตรชนก)
– 092-442-9000 (คุณรสสุคนธ์)
– 096-849-6562 (ดร.ชัชวาล)
ดูรายละเอียดเเต่ละหลักสูตรได้ที่ : https://www.rcim.in.th/
สมัครเรียนปริญญาโทเเละปริญญาเอกแบบออนไลน์ได้ที่ : https://www.rcim.in.th/
Line@ : https://line.me/R/ti/p/%40wnn7438o
Instagrame : @rmutr_rcim_rmutr
E-Mail : rcim@rmutr.ac.th

Message us