พิธีเปิดโครงการ การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้าง สายงานวิศวกรรมโยธา ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ ได้รับเกียรติจาก ดร.กิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอพุทธมณฑล มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้าง สายงานวิศวกรรมโยธา ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 16 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โครงการการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้และเหล็ก สายงานวิศวกรรมโยธา ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8 และ โครงการการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการ ด้านโครงสร้างด้วยตะเกียบไม้ไผ่ สายงานวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยรางวัลประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี อ.ประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ทั้งนี้ มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ และ สภาวิศวกร ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้นำวิชาความรู้ที่ได้จากการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านความคิด และยังเป็นการบ่มเพาะลักษณะนิสัย ในการวางแผน และการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ทางด้านวิชาการ ระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีนักเรียน นักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ให้ความสนใจ เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 40 สถาบัน รวม 92 ทีม ณ หอประชุมบัวสรรค์ มทร.รัตนโกสินทร์

Message us