นิทรรศการความงามในความเหมือน “STREET FOOD”

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดแสดงนิทรรศการ ความงามในความเหมือนในหัวข้อ “STREET FOOD” นิทรรศการสีน้ำมันชุด โดยนักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาวิชาจิตรกรรมภาควิชาวิจิตรศิลป์ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการดังกล่าวได้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ ริเวอร์ไซด์พลาซ่า ชั้น3 กรุงเทพมหานคร

Message us