ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รอบ TCAS 1 Portfolio

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รอบ TCAS 1 Portfolio (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) สามารถตรวจสอบรายชื่อ ดูรายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียน ขั้นตอนการรายงานตัว และขั้นตอนการทำบัตรนักศึกษา ได้ที่ https://tcas.rmutr.ac.th

ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ TCAS 1 Portfolio (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) ให้เข้าไปยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากับทาง ทปอ. ระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com และลงทะเบียนและรายงานตัวตามกำหนดการของมหาวิทยาลัย

ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ โควตา (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ให้ลงทะเบียนและรายงานตัวตามกำหนดการของมหาวิทยาลัย

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ผู้ผ่านการคัดเลือกขอให้ลงทะเบียนและรายงานตัวตามกำหนดการที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่า “สละสิทธิ์”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศาลายา 02-441-6000 ต่อ 2304
วังไกลกังวล 032-618-500 ต่อ 4018-9
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 02-222-2814 ต่อ 5201, 5202
วิทยาลัยเพาะช่าง 02-623-8790-5 ต่อ 6102, 6110

กด Like กด share กดติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

Message us