มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง กับ University of Otago ประเทศนิวซีแลนด์

ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี พร้อมด้วยอ.วัชรพล บุญสมบูรณ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง กับ University of Otago ประเทศนิวซีแลนด์ ทางรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากมีความประสงค์ที่จะขยายความร่วมมือในการจัดการศึกษาโครงการปริญญาตรีแบบ Hybrid Pathway Program ร่วมกับ The University of Otago ประเทศนิวซีแลนด์ ไปยังคณะบริหารธุรกิจ ของ มทร. ทั้ง 9 แห่ง ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษา สามารถศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นเวลา 8 เดือน และสามารถเลือกเดินทางไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยใดก็ได้ในประเทศนิวซีแลนด์ ทางด้านบริหารธุรกิจอีก 3 ปี สามารถจบการศึกษาระดับปริญญาตรีได้

Message us