นักศึกษา คว้า 2 รางวัล ในโครงการพิจารณาคัดเลือก และตัดสินผลงานสหกิจศึกษาฯ (CWIE)

มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล ในโครงการพิจารณาคัดเลือก และตัดสินผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับเครือข่าย (CWIE) ภาคกลางตอนล่างประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยสยาม  ได้แก่

1.นางสาวธัญชนก แสงสี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น

2.นางสาวจันทกานต์ ขุนเหมือน คณะศิลปศาสตร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และการจัดการ

ทั้งนี้นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะเป็นตัวแทนเพื่อแข่งขันในระดับชาติต่อไป

Message us