ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ร่วมงาน CWIE DAY ครั้งที่ 13

ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ร่วมงาน CWIE DAY ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม
เว็บไซต์: https://cwieday13.rmutr.ac.th/
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่: https://cwieday13.rmutr.ac.th/register/
cwie
cwie day
Message us