มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าร่วมงาน PMUC Research for Thailand’s Competitiveness 2023

ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยรศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมายให้ ดร.สันติ ไทยยืนวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมงาน PMUC Research for Thailand’s Competitiveness 2023 บพข. สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย เชื่อมโยงโลกด้วยวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2566 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Message us