ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทีมละ 3-5 คน สมัครเข้าร่วมโครงการ Startup Thailand League 2023

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทีมละ 3-5 คน ที่มีไอเดียธุรกิจนวัตกรรม หรือ Prototype สมัครเข้าร่วมโครงการ Startup Thailand League 2023 💰💰ชิงเงินรางวัลต่อยอดไอเดียธุรกิจ มูลค่า 25,000 บาท ! 💰💰

📌📌 ลักษณะธุรกิจนวัตกรรมที่สมัครเข้าร่วมโครงการ Startup Thailand League 2023
(1) GOV TECH / ED TECH
(2) AG TECH / FOOD TECH
(3) HEALTH TECH
(4) INDUSTRY TECH
(5) BUSINESS SERVICE
(6) FIN TECH
(7) LIFE STYLE
(8) TRAVEL TECH
(9) PROPERTY TECH

❗❗ กำหนดเปิดรับสมัครวันนี้ – 25 มีนาคม 2566 ❗❗

ผู้สนใจสามารถแสกน OR code หรือกด Link ด้านล่างเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ 🔽🔽

Link สมัครเข้าร่วมโครงการฯ   https://docs.google.com/forms/d/1FvbAVBpI50RFkQVjGGfCJz_sXLYMNuaf5H6COUrCiXw/edit

Link รายละเอียดกิจกรรมโครงการฯ
https://drive.google.com/file/d/1u5lO-6gVOHRWARggHkfjgP8O8dVPNT38/view?usp=share_link
—————————–

สอบถามเพิ่มเติม
งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์ นานาชาติรัตนโกสินทร์ ห้อง 261005 ชั้น 10 ตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์   พื้นที่ศาลายา Tel. 08 4455 3252 (รุ่งอรุณ จงแสง)

Message us