รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไยสกุลเกียรติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมคณะเฝ้ารับ เสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จในงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อุทยาน ร.2 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ที่พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 2 วัดอัมพวันเจติยาราม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไยสกุลเกียรติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมคณะเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จวางพานพุ่ม จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) เนื่องในวันคล้ายวันพระรชสมภพของพระบาทสมด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จากนั้น เสด็จไปยังอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย สด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมนิทรรศการ จัดโดย สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทั้งนี้ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชย
สกุลเกียรติ อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและนายกิจจา ลาโพธิ์ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 เข้าถวายรายงานการจัดนิทรรสการ “ศึกษา สืบสาน สร้างสรรค์ผ้าลายอย่าง” ตลอดจนการสาธิตการลวดลายผ้าลายอย่างด้วยสีฝุ่นบราณของนักศึกษาจิตรกรรมไทย ภาควิชาศิลปะประจำชาติ วิทยาลัยเพาะช่าง เพื่อการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย การจัดงานมีขึ้นระหว่างวันที่ 25 -26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อุทยาน ร.2 จังหวัดสมุทรสงคราม
 
 
 
Message us