มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มทร.รัตนโกสินทร์ กับ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย เพื่อประสงค์จัดตั้งโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตวังไกลกังวล มทร.รัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการเรียนรู้และวิจัยของนักศึกษา และเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่สนใจจะศึกษาเรื่องของพลังงานและสิ่งแวดล้อมใน พื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ของของประเทศไทย โดยศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแห่งนี้ จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ภาคใต้ของของประเทศไทย โดยศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแห่งนี้ จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยและสามารถผลักดันให้ วิทยาลัยเกิดความยั่งยืนในอนาคต ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์

Message us