วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 ตั้งแต่บัดนี้ – 23 เมษายน 2566 โดยหลักสูตรที่เปิดรับ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ มี 3 วิชาเอก ดังนี้

  1. วิศวกรรมพลังงาน
  2. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  3. นโยบายสาธารณะและการจัดการวิศวกรรม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอัจฉริย มี 3 วิชาเอก ดังนี้

  1. เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
  2. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
  3. นโยบายสาธารณะและการจัดการธุรกิจ
  • ยืดหยุ่นเวลาเรียน ทั้งแบบออนไลน์และห้องเรียน และมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด
  • เหมาะสำหรับผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือบุคคลที่มีความสนใจ
  • ทุนบุคลากร มทร.รัตนโกสินทร์ และทุนศิษย์เก่า สูงสุด 50%
  • เรียนสัปดาห์ละ 2 วัน : เรียนทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ (เวลา 00 – 16.30 น.) *ขึ้นอยู่กับตารางสอน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 02-4416000 ต่อ 1051 หรือ 1054
E-mail: rcsee.rmutr@gmail.com  Line ID: rcsee.rmutr

ผู้ที่สนใจสมัครเรียน สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่
สมัครทางออนไลน์ได้ ที่
https://goo.gl/forms/AQmYOqRbkGblCXmm1
หรือ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์
ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ชั้น 7
ที่อยู่ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

Message us