พิธีเปิดและกล่าวแสดงความยินดีงานจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 พิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “AREA107 SEASON II Art Thesis Exhibition ของนักศึกษาปี 4 สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรัฐ บุญทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง กล่าวต้อนรับประธานในพิธี รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวแสดงความยินดี
ซึ่งภายในงานจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา สาขาวิชาจิตรกรรม วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ หอศิลป์ อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เริ่มแสดงนิทรรศการตั้งแต่ 10 – 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.-16.00น.
ปิดทำการเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
Message us