คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พื้นที่ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ WALK IN 3

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พื้นที่ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ WALK IN 3 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2567
สาขาวิชา และหลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี ปกติ)
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี ปกติ)
– สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม (หลักสูตร 4 ปี ปกติ)
– สาขาวิชาออกแบบสื่อดิจิทัล
– เอกนิเทศศิลป์
– สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้างและนวัตกรรมอาคาร (หลักสูตร 4 ปี ปกติ)
– เอกการจัดการงานก่อสร้าง
– เอกการจัดการนวัตกรรมอาคาร
เกณฑ์การสมัครเรียน
– Portfolio และ สอบสัมภาษณ์
สมัครเรียนได้ที่ลิงก์
ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบ Walk in
(รอกำหนดการ…)
ติดต่อสมัครเรียนและสอบถามเพิ่มเติม
– เพจ Facebook คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
– พื้นที่ศาลายา โทร 02-441-6000 ต่อ 2781
Message us