การฝึกซ้อมใหญ่พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 มทร.รัตนโกสินทร์

ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและว่าที่บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ร่วมการฝึกซ้อมใหญ่พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเตรียมเข้าพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 (รอบเช้า) ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี

Message us