พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง RMUTR กับ MARA

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มทร.รัตนโกสินทร์ (RMUTR) กับ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์

.

Message us