มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา สำหรับคุณวุฒิ ม.6 และรอบรับตรง สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส. ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 4 เมษายน 2567 สามารถสมัครออนไลน์ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ https://tcas.rmutr.ac.th
ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูระเบียบการรับสมัคร ผู้สมัครสามารถดูกำหนดการต่าง ๆ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ข้อปฏิบัติ ขั้นตอนการสมัคร และหลักสูตรที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ทั้ง 4 พื้นที่ ได้ที่ https://tcas.rmutr.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดทำการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีใน 7 คณะ 2 วิทยาลัย ดังนี้
– คณะวิศวกรรมศาสตร์
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
– คณะบริหารธุรกิจ
– คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
– คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
– คณะศิลปศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– วิทยาลัยเพาะช่าง
– วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศาลายา 02-441-6000 ต่อ 2304
วังไกลกังวล 032-618-500 ต่อ 4018-9
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 02-222-2814 ต่อ 5201, 5202
วิทยาลัยเพาะช่าง 02-623-8790-5 ต่อ 6102, 6110
กด Like กด share กดติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
Message us