นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกรอบ Audition 4 ทีมสุดท้าย : กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมทางปัญญา

มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศาลายา ที่ผ่านการคัดเลือกรอบ Audition 4 ทีมสุดท้าย จากการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมทางปัญญา STAR STEMS TALENT AWARD เพื่อเข้าแข่งขันในรอบ final ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 ณ สโมสรทหารบก

Message us