มทร.รัตนโกสินทร์ จับมือ มทร.อีสาน จัดการประชุมปรึกษาหารือการยกระดับผ้าพื้นถิ่นอีสานสู่สากล และศึกษาดูงาน

ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับ มทร.อีสาน จัดการประชุมปรึกษาหารือการยกระดับผ้าพื้นถิ่นอีสานสู่สากล “ศูนย์ส่งเสริมผ้าพื้นถิ่นอีสาน ไทย-ฝรั่งเศส ” (Franco-Thai Isan Textile Promotion Center) และศึกษาดูงาน โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นายกสภา มทร.อีสาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมไพศาล ลีห์ละเมียร ชั้น 2 อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  ทั้งนี้การประชุมปรึกษาหารือการยกระดับผ้าพื้นถิ่นอีสานสู่สากล และศึกษาดูงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2566

Message us