กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.graduation.rmutt.ac.th/content/17760
Message us