มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2567

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในโครงการสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ เริ่มโดยพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สรงน้ำพระศรีศาสดา ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ พระวิษณุกรรม อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 และพระพุทธชินราช จากนั้นร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป  จากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส จากนั้นผู้เข้าร่วมงานร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ อีกทั้งร่วมรดน้ำขอพรอดีตผู้บริหาร และผู้เกษียณอายุ ของมหาวิทยาลัย ที่มาร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ หอประชุมบัวสวรรค์ (1,500 ที่นั่ง) มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา

Message us