ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดในโครงการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy)

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทีมละ 1-10 คน ที่มีไอเดียธุรกิจด้าน BCG Economy เข้าร่วมประกวดในโครงการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) เพื่อค้นหา Smart Start Idea by GSB Startup ชิงทุนการศึกษาและเงินรางวัลต่อยอดไอเดียธุรกิจ 💰💰มูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท ! 💰💰

📌📌 ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง BCG Economy เช่น

(1) นวัตกรรมด้านความเป็นอยู่
(2) นวัตกรรมการเกษตร
(3) นวัตกรรมด้านสุขภาพ
(4) นวัตกรรมด้านอาหาร
(5) นวัตกรรมอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ BCG Economy

❗❗ กำหนดเปิดรับสมัครวันนี้ – 25 มีนาคม 2566 ❗❗

ผู้สนใจสามารถแสกน OR code หรือกด Link ด้านล่างเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ 🔽🔽

Link สมัครเข้าร่วมโครงการฯ      https://docs.google.com/forms/d/1mHUQnf9ubTIJph5XEsolfxBC1zd9Dq2Tr3HxgJFA6Kk/edit

Link รายละเอียดกิจกรรมโครงการฯ     https://drive.google.com/file/d/1FenJEODluY-0V7hK1X5y_clNnPz89PjX/view?usp=sharing
—————————–

สอบถามเพิ่มเติม
งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ ห้อง 261005 ชั้น 10 ตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์   พื้นที่ศาลายา Tel. 08 4455 3252 (รุ่งอรุณ จงแสง)

Message us