มทร.รัตนโกสินทร์ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จในงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อุทยาน ร.2

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จในงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อุทยาน ร.2 อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ทั้งนี้ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย  รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี  พร้อมคณะเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2567 ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

Message us