.

9 มทร. ร่วม MOU กับบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ร่วมพิธีลงนาม

admin

24 มีนาคม 2023

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมายให้ กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ

admin

21 มีนาคม 2023

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมหารือความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับ Hsiuping University of Science and Technology ไต้หวัน

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย

admin

10 มีนาคม 2023

มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าพบท่านผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) ณ ไต้หวัน

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ที่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ประเทศไต้หวัน มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย

admin

9 มีนาคม 2023

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

สำหรับนักศึกษา

สำหรับบุคลากร


คลิกเพื่อขยาย
Message us