Home slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี

Read More

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ประ...

Read More

ประชาสัมพันธ์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 […]

Read More

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควต้าพิเศษ

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ R […]

Read More

ข่าวกิจกรรม

ข่าวการประชุม

ข่าวอบรม

ขอเชิญ อาจารย์ มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าร่วมรับฟังการอบรม

ข่าวประกันคุณภาพ

คณะกรรมการจากภายในตรวจงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (รอบ12เดือน) ประจำปี2562

วันที่ 16-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรร […]

Read More

ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสมัครงาน