มทร.รัตนโกสินทร์ (MOU) กับสมาคมแพทย์แผนไทย เพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์

มทร.รัตนโกสินทร์ (MOU) กับสมาคมแพทย์แผนไทยเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 มทร.รัตนโกสินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการและวิจัย กับสมาคมแพทย์แผนไทยเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ โดย มทร.รัตนโกสินทร์ มีผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นผู้ลงนามร่วมกับ นางมวมรกต พรหมอินทร์ นายกสมาคมแพทย์แผนไทยเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา