สาขาวิชาการโรงแรม สอบปฏิบัติการบริการจัดเลี้ยง

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์วิวรณ์ วงศ์อรุณ คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล พร้อมด้วย อาจารย์แววดาว จงกลนี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม สอบภาคปฏิบัตินักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาการบริการจัดเลี้ยงและการผลิตอาหารงานจัดเลี้ยง โดยมี อาจารย์ปิยวรรณ สันติแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม และนางปรานอม ชูภู่ ประธานชมรม Hua Hin Women Club พร้อมด้วยคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมรับประทานอาหาร Western Set Menu พร้อมประเมินผลการสอบปฏิบัติของนักศึกษา ณ ห้องอาหารมธุรดา อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ราชมงคลชมคลื่น หัวหิน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์