วิทยากร โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน

อาจารย์พลอยปภัส จุฑารัฐเศรษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล รับเชิญจากสำนักงานพัฒนามือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อสู่ความเป็นเลิศในงานโรงแรม ให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 20 คน ในระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2566 และวันที่ 30-31 มกราคม 2566 ณ โรงแรม ทูลานีรีสอร์ท กุยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์