ยินดีกับนักศึกษาผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสู่สากล 2023 (International Youth Camp 2023)

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชณัชฎา ฮึกหาญ นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 3 คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสู่สากล 2023 (International Youth Camp 2023)