ประชุมคณะกรรมการโครงการอัตลักษณาภาษาศิลป์กับศิลปะศิลปินบนถิ่นไทย

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์วิวรณ์ วงศ์อรุณ คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย (ครั้งที่ 17) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ทค 101 อาคารสำนักงานวิทยาเขตวิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ภาพ : ประชาสัมพันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์ วข.วังไกลกังวล