นายกสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวประจำปีการศึกษา 2566

🎉ขอแสดงความยินดี🎉 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวประจำปีการศึกษา 2566 ได้แก่ นางสาวรักษา จินณรงค์ ผู้สมัครหมายเลข 2