คณะ อรท. ร่วมหารือด้านวิชาการกับ มทร.กรุงเทพ

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์วิวรณ์ วงศ์อรุณ คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล พร้อมด้วย อาจารย์ปิยวรรณ สันติแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม และอาจารย์แววดาว จงกลนี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม เข้าร่วมปรึกษาหารืองานด้านวิชาการ และร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ คล้ายแดง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็น ทารา ชะอำ บีช รีสอร์ท หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี