การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564

บรรยากาศการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล