การประชุมกรรมการสภาวัฒนธรรม อำเภอหัวหิน ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 อาจารย์สุภาพร บำรุงวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ (กรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน) พร้อมด้วย อาจารย์ปิยวรรณ สันติแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าร่วมประชุมกรรมการสภาวัฒนธรรม อำเภอหัวหิน ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นางสาวลิษา อึ้งเห่ง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมหัวหินกอล์ฟ วิลล่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์