การตัดชุดเครื่องแบบนักศึกษา คณะ อรท. ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 คณาจารย์ และบุคลากร คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้บริการนักศึกษาใหม่ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ในการชำระเงินค่ากิจกรรม และการตัดชุดเครื่องแบบนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลภาพ : ประชาสัมพันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์ วข.วังไกลกังวล