บันทึกเทปรายการสอนออกอากาศการศึกษาทางไกล ภาคการศึกษา 2/2565 รายการทัวร์ 9 วัด ก้าวตาม “ธรรม”

อาจารย์สุภาพร บำรุงวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล บันทึกเทปรายการสอนออกอากาศการศึกษาทางไกล ภาคการศึกษา 2/2565 รายการทัวร์ 9 วัด ก้าวตาม “ธรรม” โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาทางไกล วิทยาเขตวังไกลกังวล ดำเนินการบันทึกเทปรายการ ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2565 ณ วัดหัวหิน, วัดคีรีวงศาราม,วัดเขาเต่า, วัดบุษยะบรรพต (เขาต้นงิ้ว) และวัดราชายตนบรรพต (เขาต้นเกด) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถติดตามรับชมรายการตอนแรกได้ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00-12.00 น. จำนวน 17 สัปดาห์ โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สศทท.13 (DLTV13)