นิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท และโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท วานา นาวา หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อาจารย์ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล พร้อมด้วย อาจารย์พลอยปภัส จุฑารัฐเศรษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม เข้านิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท และโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท วานา นาวา หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์