นิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 4 ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน, โรงแรมอมารี หัวหิน, โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท และโรงแรมเดอะ สแตนดาร์ด หัวหิน

อาจารย์ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล พร้อมด้วย อาจารย์พลอยปภัส จุฑารัฐเศรษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม เข้านิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน, โรงแรมอมารี หัวหิน, โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท และโรงแรมเดอะ สแตนดาร์ด หัวหิน