นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ไมซ์/อีเว้นท์) เข้าฝึกปฏิบัติงานกับ ฟอร์ส แมเนีย ออแกไน ในงาน Prachuap Food Festival 2022

นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ไมซ์/อีเว้นท์) คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าฝึกปฏิบัติงานกับ ฟอร์ส แมเนีย ออแกไน ในงาน Prachuap Food Festival 2022 ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์