เส้นทางอาชีพ

จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายด้านการจัดเลี้ยงของโรงแรม รีสอร์ท และบริษัททั่วไป

ผู้จัดการฝ่ายขายด้านการจัดเลี้ยงของโรงแรม รีสอร์ท และบริษัททั่วไป

เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านงานรื่นเริงภายในองค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ

ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมและงานรื่นเริงขององค์กรต่าง ๆ

เจ้าหน้าที่งานแผนการจัดงานประชุมสัมมนา งานนิทรรศการต่าง ๆ ทั้งในโรงแรม ศูนย์ประชุม
รีสอร์ท สถาบัน และบริษัทต่าง ๆ

เจ้าหน้าที่การจัดการด้านธุรกิจท่องเที่ยว สามารถทำงานได้ทั้งในโรงแรม รีสอร์ท และบริษัทต่าง ๆ

ผู้อำนวยการด้านการดำเนินงาน / หัวหน้าฝ่ายดำเนินงานกิจกรรม

ผู้บริหารระดับสูงของการจัดการกิจกรรม / งานประชุมต่าง ๆ ฯลฯ

บริษัทรับจัดงานกิจกรรม (Event Organizer)

พนักงานโรงแรมประจำแผนกการจัดงานกิจกรรมและการจัดงานเลี้ยง

พนักงานบริษัทรับจัดการประชุม

พนักงานบริษัทรับจัดการนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

พนักงานบริษัทรับจัดแสดงสินค้า

เจ้าหน้าที่สมาคมและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการจัดการประชุมและการแสดงสินค้า

ผู้ประกอบการบริษัทรับจัดงาน

ผู้ประกอบการบริษัทรับจัดแสดงสินค้า