เกี่ยวกับหลักสูตร

“เรียนรู้จากกูรูในวงการ ฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริง ออกแบบทุกสิ่งอย่างสร้างสรรค์ มุ่งสู่ฝันนักจัดงานมืออาชีพ (Event Organizer)”

ธุรกิจไมซ์ (MICE) หรือ ธุรกิจ Event เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการจัดงานแต่งงานงานนิทรรศการงานประชุมสัมมนา งานเลี้ยง งานแสดงสินค้า งานคอนเสิร์ต และงานอีเว้นท์รูปแบบต่างๆ ธุรกิจไมซ์ในประเทศไทยจึงขยายตัวอย่างรวดเร็วและโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จุดนี้เองทำให้อุตสาหกรรมไมซ์ขาดแคลนแรงงานที่จบการศึกษาโดยตรงในสายอาชีพค่อนข้างมากเพราะในประเทศไทยมีเพียงไม่กี่มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ ดังนั้น “สาขาวิชานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ Innovation in MICE” จึงได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อผลิตบุคคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งในและต่างประเทศ