สอบธรรมศึกษา ระดับชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2563

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุปผา วงษ์พันธุ์ทา คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบธรรมศึกษา ระดับชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2563 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยมีพระราชสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ธ) เป็นประธานในพิธีเปิด และคุณแม่ชีพธู ฮวดหิน ประธานดำเนินการสอบธรรมศึกษาสนามหลวงวัดสุขสำราญ มีนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์, สาขาวิชานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ ชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ ชั้นปีที่ 2-3 เข้าร่วมสอบธรรมศึกษา ทั้ง 3 ระดับ โดยนายวิวัฒน์ วันกุมภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ วัดสุขสำราญ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562